MPE – LED Bulb (Led búp, Led trụ) chống ẩm – LBD3 Seri

Giá online chỉ từ:

 

Giá Liên Hệ

mua hàng trên lazada

mua hàng trên lazada

  MPE – LED Bulb (Led búp, Led trụ) chống ẩm – LBD3 Seri

  Vui lòng liên hệ để có chiết khấu tốt nhất – Cam kết giá tốt nhất thị trường

  Mã sản phẩm Tên sản phẩm  Giá list
  LBD3-3T MPE – Led bulb chống ẩm – Seri LDB3 – LBD3-3T – 3w                   38.000
  LBD3-3V MPE – Led bulb chống ẩm – Seri LDB3 – LBD3-3V – 3w                   38.000
  LBD3-5T MPE – Led bulb chống ẩm – Seri LDB3 – LBD3-5T – 5w                   46.100
  LBD3-5T MPE – Led bulb chống ẩm – Seri LDB3 – LBD3-5T – 5w                   46.100
  LBD3-7T MPE – Led bulb chống ẩm – Seri LDB3 – LBD3-7T – 7w                   56.700
  LBD3-7V MPE – Led bulb chống ẩm – Seri LDB3 – LBD3-7V – 7w                   56.700
  LBD3-9T MPE – Led bulb chống ẩm – Seri LDB3 – LBD3-9T – 9w                   67.000
  LBD3-9T MPE – Led bulb chống ẩm – Seri LDB3 – LBD3-9T – 9w                   67.000
  LBD3-12T MPE – Led bulb chống ẩm – Seri LDB3 – LBD3-12T – 12w                   83.600
  LBD3-12V MPE – Led bulb chống ẩm – Seri LDB3 – LBD3-12V – 12w                   83.600
  LBD3-15T MPE – Led bulb chống ẩm – Seri LDB3 – LBD3-15T – 15w                 110.300
  LBD3-15V MPE – Led bulb chống ẩm – Seri LDB3 – LBD3-15V – 15w                 110.300
  LBD3-20T MPE – Led bulb chống ẩm – Seri LDB3 – LBD3-20T – 20w                 129.600
  LBD3-20V MPE – Led bulb chống ẩm – Seri LDB3 – LBD3-20V – 20w                 129.600
  LBD3-30T MPE – Led bulb chống ẩm – Seri LDB3 – LBD3-30T – 30w                 193.200
  LBD3-30V MPE – Led bulb chống ẩm – Seri LDB3 – LBD3-30V – 30w                 193.200
  LBD3-40T MPE – Led bulb chống ẩm – Seri LDB3 – LBD3-40T – 40w                 273.300
  LBD3-40V MPE – Led bulb chống ẩm – Seri LDB3 – LBD3-40V – 40w                 273.300
  LBD3-50T MPE – Led bulb chống ẩm – Seri LDB3 – LBD3-50T – 50w                 389.300