MPE – Bóng LED Buld (Led búp, Led trụ) – Thân nhôm – Seri LB

Giá online chỉ từ:

 

Giá Liên Hệ

mua hàng trên lazada

mua hàng trên lazada

  MPE – Bóng LED Buld (Led búp, Led trụ) – Thân nhôm – Seri LB

  Vui lòng liên hệ để có chiết khấu tốt nhất – Cam kết giá tốt nhất thị trường

  Mã sản phẩm Tên sản phẩm  Giá list
  LB-12T MPE – Led bulb – Thân nhôm – Seri LB – LB-12T – 12W                 113.100
  LB-12V MPE – Led bulb – Thân nhôm – Seri LB – LB-12V – 12W                 113.100
  LB-15T MPE – Led bulb – Thân nhôm – Seri LB – LB-15T – 15W                 128.200
  LB-15V MPE – Led bulb – Thân nhôm – Seri LB – LB-15V – 15W                 128.200
  LB-20T MPE – Led bulb – Thân nhôm – Seri LB – LB-20T – 20W                 162.000
  LB-20V MPE – Led bulb – Thân nhôm – Seri LB – LB-20V – 20W                 162.000
  LB-30T MPE – Led bulb – Thân nhôm – Seri LB – LB-30T – 30W                 227.500
  LB-30V MPE – Led bulb – Thân nhôm – Seri LB – LB-30V – 30W                 227.500
  LB-40T MPE – Led bulb – Thân nhôm – Seri LB – LB-40T – 40W                 345.300
  LB-40N MPE – Led bulb – Thân nhôm – Seri LB – LB-40N – 40W                 345.300
  LB-40V MPE – Led bulb – Thân nhôm – Seri LB – LB-40V – 40W                 345.300
  LB-50T MPE – Led bulb – Thân nhôm – Seri LB – LB-50T – 50W                 517.200
  LBA-60T MPE – Led bulb – Thân nhôm – Seri LB – LBA-60T – 60W                 895.400
  LBA-80T MPE – Led bulb – Thân nhôm – Seri LB – LBA-80T – 80W              1.003.200
  LB-60T MPE – Led bulb – Thân nhôm – Seri LB – LB-60T – 60W                 964.900
  LB-80T MPE – Led bulb – Thân nhôm – Seri LB – LB-80T – 80W              1.201.200
  LB-100T MPE – Led bulb – Thân nhôm – Seri LB – LB-100T – 100W              1.790.300