MPE – LED Bulb (Led búp, Led trụ) Thân nhựa – LBD Seri

Giá online chỉ từ:

 

Giá Liên Hệ

mua hàng trên lazada

mua hàng trên lazada

  MPE – LED Bulb (Led búp, Led trụ) Thân nhựa – LBD Seri

  Vui lòng liên hệ để có chiết khấu tốt nhất – Cam kết giá tốt nhất thị trường

  Mã sản phẩm Tên sản phẩm  Giá list
  LBD-3T MPE – Led bulb – Seri LDB – LBD-3T – 3w                   38.000
  LBD-3V MPE – Led bulb – Seri LDB – LBD-3V – 3w                   38.000
  LBD-5T MPE – Led bulb – Seri LDB – LBD-5T – 5w                   46.100
  LBD-5T MPE – Led bulb – Seri LDB – LBD-5T – 5w                   46.100
  LBD-7T MPE – Led bulb – Seri LDB – LBD-7T – 7w                   56.700
  LBD-7V MPE – Led bulb – Seri LDB – LBD-7V – 7w                   56.700
  LBD-9T MPE – Led bulb – Seri LDB – LBD-9T – 9w                   67.000
  LBD-9T MPE – Led bulb – Seri LDB – LBD-9T – 9w                   67.000
  LBD-12T MPE – Led bulb – Seri LDB – LBD-12T – 12w                   83.600
  LBD-12V MPE – Led bulb – Seri LDB – LBD-12V – 12w                   83.600
  LBD-15T MPE – Led bulb – Seri LDB – LBD-15T – 15w                 110.300
  LBD-15V MPE – Led bulb – Seri LDB – LBD-15V – 15w                 110.300
  LBD-20T MPE – Led bulb – Seri LDB – LBD-20T – 20w                 129.600
  LBD-20V MPE – Led bulb – Seri LDB – LBD-20V – 20w                 129.600
  LBD-30T MPE – Led bulb – Seri LDB – LBD-30T – 30w                 193.200
  LBD-30V MPE – Led bulb – Seri LDB – LBD-30V – 30w                 193.200
  LBD-40T MPE – Led bulb – Seri LDB – LBD-40T – 40w                 273.300
  LBD-40V MPE – Led bulb – Seri LDB – LBD-40V – 40w                 273.300
  LBD-50T MPE – Led bulb – Seri LDB – LBD-50T – 50w                 389.300
  LBD-50V MPE – Led bulb – Seri LDB – LBD-50V – 50w                 389.300
  LBD-60T MPE – Led bulb – Seri LDB – LBD-60T – 60w                 411.100
  LBD-60V MPE – Led bulb – Seri LDB – LBD-60V – 60w                 411.100