MPE – LED Bulb (Led búp, Led trụ) Thân nhựa – LBD2 Seri

Giá online chỉ từ:

 

Giá Liên Hệ

mua hàng trên lazada

mua hàng trên lazada

  MPE – LED Bulb (Led búp, Led trụ) Thân nhựa – LBD2 Seri

  Vui lòng liên hệ để có chiết khấu tốt nhất – Cam kết giá tốt nhất thị trường

  Mã sản phẩm Tên sản phẩm  Giá list
  LBD2-12T MPE – Led bulb – Seri LDB2 – LBD2-12T – 12W                   86.000
  LBD2-12V MPE – Led bulb – Seri LDB2 – LBD2-12V – 12W                   86.000
  LBD2-15T MPE – Led bulb – Seri LDB2 – LBD2-15T – 15W                 112.600
  LBD2-15V MPE – Led bulb – Seri LDB2 – LBD2-15V – 15W                 112.600
  LBD2-20T MPE – Led bulb – Seri LDB2 – LBD2-20T – 20W                 129.600
  LBD2-20V MPE – Led bulb – Seri LDB2 – LBD2-20V – 20W                 129.600
  LBD2-30T MPE – Led bulb – Seri LDB2 – LBD2-30T – 30W                 193.200
  LBD2-30V MPE – Led bulb – Seri LDB2 – LBD2-30V – 30W                 193.200
  LBD2-40T MPE – Led bulb – Seri LDB2 – LBD2-40T – 40W                 273.200
  LBD2-40V MPE – Led bulb – Seri LDB2 – LBD2-40V – 40W                 273.200
  LBD2-50T MPE – Led bulb – Seri LDB2 – LBD2-50T – 50W                 389.300
  LBD2-50V MPE – Led bulb – Seri LDB2 – LBD2-50V – 50W                 389.300