MPE – Ổ cắm công nhiệp cố định – Mặt đứng

Giá online chỉ từ:

 

67,100

MPE – Ổ cắm công nhiệp cố định – Mặt đứng
mua hàng trên lazada

mua hàng trên lazada

  MPE – Ổ cắm công nhiệp cố định – Mặt đứng
  thiết bị điện phúc khang - phuckhangtech Thương hiệu: MPE

  thiết bị điện phúc khang - phuckhangtech Mã sản phẩm:

  Mã sản phẩm Tên sản phẩm  Giá Nhập
  MPN-313 MPE – Ổ cắm công nhiệp cố định – Mặt đứng – (IP 44) – 3P (2P+E) – (240V) – 16A           67,100
  MPN-323 MPE – Ổ cắm công nhiệp cố định – Mặt đứng – (IP 44) – 3P (2P+E) – (240V) – 32A           91,000
  MPN-3132 MPE – Ổ cắm công nhiệp cố định – Mặt đứng – (IP 67) – 3P (2P+E) – (240V) – 16A        150,150
  MPN-3232 MPE – Ổ cắm công nhiệp cố định – Mặt đứng – (IP 67) – 3P (2P+E) – (240V) – 32A        189,400
  MPN-314 MPE – Ổ cắm công nhiệp cố định – Mặt đứng – (IP 44) – 4P (3P+E) – (380-415V) – 16A           72,750
  MPN-324 MPE – Ổ cắm công nhiệp cố định – Mặt đứng – (IP 44) – 4P (3P+E) – (380-415V) – 32A           93,550
  MPN-315 MPE – Ổ cắm công nhiệp cố định – Mặt đứng – (IP 44) – 5P (3P+N+E) – (380-415V) – 16A           82,000
  MPN-325 MPE – Ổ cắm công nhiệp cố định – Mặt đứng – (IP 44) – 5P (3P+N+E) – (380-415V) – 32A        107,750
  MPN-3142 MPE – Ổ cắm công nhiệp cố định – Mặt đứng – (IP 67) – 4P (3P+E) – (380-415V) – 16A        172,650
  MPN-3242 MPE – Ổ cắm công nhiệp cố định – Mặt đứng – (IP 67) – 4P (3P+E) – (380-415V) – 32A        198,100
  MPN-3152 MPE – Ổ cắm công nhiệp cố định – Mặt đứng – (IP 67) – 5P (3P+N+E) – (380-415V) – 16A        184,200
  MPN-3252 MPE – Ổ cắm công nhiệp cố định – Mặt đứng – (IP 67) – 5P (3P+N+E) – (380-415V) – 32A        207,900
  MPN-3342 MPE – Ổ cắm công nhiệp cố định – Mặt đứng – (IP 67) – 4P (3P+E) – (380-415V) – 63A        345,900
  MPN-3442 MPE – Ổ cắm công nhiệp cố định – Mặt đứng – (IP 67) – 4P (3P+E) – (380-415V) – 125A        925,950
  MPN-3352 MPE – Ổ cắm công nhiệp cố định – Mặt đứng – (IP 67) – 5P (3P+N+E) – (380-415V) – 63A        389,800
  MPN-3452 MPE – Ổ cắm công nhiệp cố định – Mặt đứng – (IP 67) – 5P (3P+N+E) – (380-415V) – 125A        981,750
  Số cực

  , ,

  Cấp bảo vệ (IP)

  IP44, IP67

  Dòng định mức

  , , ,