MPE – Ổ cắm công nhiệp cố định – Mặt nghiêng

Giá online chỉ từ:

 

72,750

MPE – Ổ cắm công nhiệp cố định – Mặt nghiêng
mua hàng trên lazada

mua hàng trên lazada

  MPE – Ổ cắm công nhiệp cố định – Mặt nghiêng
  thiết bị điện phúc khang - phuckhangtech Thương hiệu: MPE

  thiết bị điện phúc khang - phuckhangtech Mã sản phẩm:

  Mã sản phẩm Tên sản phẩm  Giá Nhập
  MPN-413 MPE – Ổ cắm công nhiệp cố định – Mặt nghiêng – (IP 44) – 3P (2P+E) – (240V) – 16A           72,750
  MPN-423 MPE – Ổ cắm công nhiệp cố định – Mặt nghiêng – (IP 44) – 3P (2P+E) – (240V) – 32A        113,200
  MPN-4132 MPE – Ổ cắm công nhiệp cố định – Mặt nghiêng – (IP 67) – 3P (2P+E) – (240V) – 16A        114,900
  MPN-4232 MPE – Ổ cắm công nhiệp cố định – Mặt nghiêng – (IP 67) – 3P (2P+E) – (240V) – 32A        202,150
  MPN-414 MPE – Ổ cắm công nhiệp cố định – Mặt nghiêng – (IP 44) – 4P (3P+E) – (380-415V) – 16A           85,450
  MPN-424 MPE – Ổ cắm công nhiệp cố định – Mặt nghiêng – (IP 44) – 4P (3P+E) – (380-415V) – 32A        124,750
  MPN-415 MPE – Ổ cắm công nhiệp cố định – Mặt nghiêng – (IP 44) – 5P (3P+N+E) – (380-415V) – 16A           95,300
  MPN-425 MPE – Ổ cắm công nhiệp cố định – Mặt nghiêng – (IP 44) – 5P (3P+N+E) – (380-415V) – 32A        136,300
  MPN-4142 MPE – Ổ cắm công nhiệp cố định – Mặt nghiêng – (IP 67) – 4P (3P+E) – (380-415V) – 16A        122,450
  MPN-4242 MPE – Ổ cắm công nhiệp cố định – Mặt nghiêng – (IP 67) – 4P (3P+E) – (380-415V) – 32A        217,150
  MPN-4152 MPE – Ổ cắm công nhiệp cố định – Mặt nghiêng – (IP 67) – 5P (3P+N+E) – (380-415V) – 16A        127,050
  MPN-4252 MPE – Ổ cắm công nhiệp cố định – Mặt nghiêng – (IP 67) – 5P (3P+N+E) – (380-415V) – 32A        233,900
  MPN-4342 MPE – Ổ cắm công nhiệp cố định – Mặt nghiêng – (IP 67) – 4P (3P+E) – (380-415V) – 63A        346,500
  MPN-4442 MPE – Ổ cắm công nhiệp cố định – Mặt nghiêng – (IP 67) – 4P (3P+E) – (380-415V) – 125A        924,000
  MPN-4352 MPE – Ổ cắm công nhiệp cố định – Mặt nghiêng – (IP 67) – 5P (3P+N+E) – (380-415V) – 63A        369,600
  MPN-4452 MPE – Ổ cắm công nhiệp cố định – Mặt nghiêng – (IP 67) – 5P (3P+N+E) – (380-415V) – 125A     1,022,200
  Số cực

  , ,

  Cấp bảo vệ (IP)

  IP44, IP67

  Dòng định mức

  , , ,