MPE – Phích cắm công nghiệp – di động có kẹp giữ

Giá online chỉ từ:

 

37,550

MPE – Phích cắm công nghiệp – di động có kẹp giữ
mua hàng trên lazada

mua hàng trên lazada

  MPE – Phích cắm công nghiệp – di động có kẹp giữ
  thiết bị điện phúc khang - phuckhangtech Thương hiệu: MPE

  thiết bị điện phúc khang - phuckhangtech Mã sản phẩm:

  Mã sản phẩm Tên sản phẩm  Giá Nhập
  MPN-013 MPE – Phích cắm công nghiệp – di động có kẹp giữ – (IP 44) – 3P (2P+E) – (240V) – 16A           37,550
  MPN-023 MPE – Phích cắm công nghiệp – di động có kẹp giữ – (IP 44) – 3P (2P+E) – (240V) – 32A           66,400
  MPN-0132 MPE – Phích cắm công nghiệp – di động có kẹp giữ – (IP 67) – 3P (2P+E) – (240V) – 16A        122,450
  MPN-0232 MPE – Phích cắm công nghiệp – di động có kẹp giữ – (IP 67) – 3P (2P+E) – (240V) – 32A        150,150
  MPN-014 MPE – Phích cắm công nghiệp – di động có kẹp giữ – (IP 44) – 4P (3P+E) – (380-415V) – 16A           52,000
  MPN-024 MPE – Phích cắm công nghiệp – di động có kẹp giữ – (IP 44) – 4P (3P+E) – (380-415V) – 32A           68,700
  MPN-015 MPE – Phích cắm công nghiệp – di động có kẹp giữ – (IP 44) – 5P (3P+N+E) – (380-415V) – 16A           58,350
  MPN-025 MPE – Phích cắm công nghiệp – di động có kẹp giữ – (IP 44) – 5P (3P+N+E) – (380-415V) – 32A           86,050
  MPN-0142 MPE – Phích cắm công nghiệp – di động có kẹp giữ – (IP 67) – 4P (3P+E) – (380-415V) – 16A        129,350
  MPN-0242 MPE – Phích cắm công nghiệp – di động có kẹp giữ – (IP 67) – 4P (3P+E) – (380-415V) – 32A        158,800
  MPN-0152 MPE – Phích cắm công nghiệp – di động có kẹp giữ – (IP 67) – 5P (3P+N+E) – (380-415V) – 16A        138,600
  MPN-0252 MPE – Phích cắm công nghiệp – di động có kẹp giữ – (IP 67) – 5P (3P+N+E) – (380-415V) – 32A        168,650
  MPN-0342 MPE – Phích cắm công nghiệp – di động có kẹp giữ – (IP 67) – 4P (3P+E) – (380-415V) – 63A        351,100
  MPN-044K MPE – Phích cắm công nghiệp – di động có kẹp giữ – (IP 67) – 4P (3P+E) – (380-415V) – 125A        895,150
  MPN-0352 MPE – Phích cắm công nghiệp – di động có kẹp giữ – (IP 67) – 5P (3P+N+E) – (380-415V) – 63A        351,100
  MPN-045K MPE – Phích cắm công nghiệp – di động có kẹp giữ – (IP 67) – 5P (3P+N+E) – (380-415V) – 125A        895,150
  Số cực

  , ,

  Cấp bảo vệ (IP)

  IP44, IP67

  Dòng định mức

  , , ,