MPE – Thiết bị đóng cắt – MCB, RCCB, RCBO

Giá online chỉ từ:

 

Giá Liên Hệ

mua hàng trên lazada

mua hàng trên lazada

  MPE – Thiết bị đóng cắt – MCB, RCCB, RCBO

  Vui lòng liên hệ để có chiết khấu tốt nhất – Cam kết giá tốt nhất thị trường.

  Mã sản phẩm Tên sản phẩm  Giá list
  MP6-C106 MPE – MCB – 1P – MP6-C106- 6A (6kA)           72.500
  MP6-C110 MPE – MCB – 1P – MP6-C110- 10A (6kA)           72.500
  MP6-C116 MPE – MCB – 1P – MP6-C116- 16A (6kA)           72.500
  MP6-C120 MPE – MCB – 1P – MP6-C120- 20A (6kA)           72.500
  MP6-C125 MPE – MCB – 1P – MP6-C125- 25A (6kA)           72.500
  MP6-C132 MPE – MCB – 1P – MP6-C132- 32A (6kA)           72.500
  MP6-C140 MPE – MCB – 1P – MP6-C140- 40A (6kA)           72.500
  MP4-C150 MPE – MCB – 1P – MP4-C150- 50A (4,5kA)           97.700
  MP4-C163 MPE – MCB – 1P – MP4-C163- 63A (4,5kA)           97.700
  MP6-C150 MPE – MCB – 1P – MP6-C150- 50A (6kA)        108.900
  MP6-C163 MPE – MCB – 1P – MP6-C163- 63A (6kA)        108.900
  MP6-C206 MPE – MCB – 2P – MP6-C206- 6A (6kA)        158.200
  MP6-C210 MPE – MCB – 2P – MP6-C210- 10A (6kA)        158.200
  MP6-C216 MPE – MCB – 2P – MP6-C216- 16A (6kA)        158.200
  MP6-C220 MPE – MCB – 2P – MP6-C220- 20A (6kA)        158.200
  MP6-C225 MPE – MCB – 2P – MP6-C225- 25A (6kA)        158.200
  MP6-C232 MPE – MCB – 2P – MP6-C232- 32A (6kA)        158.200
  MP6-C240 MPE – MCB – 2P – MP6-C240- 40A (6kA)        158.200
  MP4-C250 MPE – MCB – 2P – MP4-C250- 50A (4,5kA)        208.100
  MP4-C263 MPE – MCB – 2P – MP4-C263- 63A (4,5kA)        208.100
  MP6-C250 MPE – MCB – 2P – MP6-C250- 50A (6kA)        234.700
  MP6-C263 MPE – MCB – 2P – MP6-C263- 63A (6kA)        234.700
  MP10-C250 MPE – MCB – 2P – MP10-C250- 50A (10kA)        417.500
  MP10-C263 MPE – MCB – 2P – MP10-C263- 63A (10kA)        417.500
  MP10-C280 MPE – MCB – 2P – MP10-C280- 80A (10kA)        592.900
  MP6-C310 MPE – MCB – 3P – MP6-C310- 10A (6kA)        248.400
  MP6-C316 MPE – MCB – 3P – MP6-C316- 16A (6kA)        248.400
  MP6-C320 MPE – MCB – 3P – MP6-C320- 20A (6kA)        248.400
  MP6-C325 MPE – MCB – 3P – MP6-C325- 25A (6kA)        248.400
  MP6-C332 MPE – MCB – 3P – MP6-C332- 32A (6kA)        248.400
  MP6-C340 MPE – MCB – 3P – MP6-C340- 40A (6kA)        248.400
  MP4-C350 MPE – MCB – 3P – MP4-C350- 50A (4,5kA)        334.000
  MP4-C363 MPE – MCB – 3P – MP4-C363- 63A (4,5kA)        334.000
  MP6-C350 MPE – MCB – 3P – MP6-C350- 50A (6kA)        369.100
  MP6-C363 MPE – MCB – 3P – MP6-C363- 63A (6kA)        369.100
  MP10-C380 MPE – MCB – 3P – MP10-C380- 80A (10kA)        907.500
  MP10-C3100 MPE – MCB – 3P – MP10-C3100- 100A (10kA)        907.500
  MP6-C410 MPE – MCB – 4P – MP6-C410- 10A (6kA)        346.400
  MP6-C416 MPE – MCB – 4P – MP6-C416- 16A (6kA)        346.400
  MP6-C420 MPE – MCB – 4P – MP6-C420- 20A (6kA)        346.400
  MP6-C425 MPE – MCB – 4P – MP6-C425- 25A (6kA)        346.400
  MP6-C432 MPE – MCB – 4P – MP6-C432- 32A (6kA)        346.400
  MP6-C440 MPE – MCB – 4P – MP6-C440- 40A (6kA)        346.400
  MP6-C450 MPE – MCB – 4P – MP6-C450- 50A (6kA)        508.200
  MP6-C463 MPE – MCB – 4P – MP6-C463- 63A (6kA)        508.200
  MEL-30/225 MPE – RCCB – 2P – MEL-30/225- 25A (30mA)        492.000
  MEL-30/232 MPE – RCCB – 2P – MEL-30/232- 32A (30mA)        529.000
  MEL-30/240 MPE – RCCB – 2P – MEL-30/240- 40A (30mA)        529.000
  MEL-30/263 MPE – RCCB – 2P – MEL-30/263- 63A (30mA)        748.400
  MEL-30/425 MPE – RCCB – 4P – MEL-30/425- 25A (30mA)        762.300
  MEL-30/432 MPE – RCCB – 4P – MEL-30/432- 32A (30mA)        813.100
  MEL-30/440 MPE – RCCB – 4P – MEL-30/440- 40A (30mA)        813.100
  MEL-30/463 MPE – RCCB – 4P – MEL-30/463- 63A (30mA)     1.083.400
  RCBO-16/216 MPE – RCBO – 2P – RCBO-16/216- 16A (15mA) (6kA)        518.100
  RCBO-30/216 MPE – RCBO – 2P – RCBO-30/216- 16A (30mA) (6kA)        518.100
  RCBO-30/220 MPE – RCBO – 2P – RCBO-30/220- 20A (30mA) (6kA)        518.100
  RCBO-30/225 MPE – RCBO – 2P – RCBO-30/225- 25A (30mA) (6kA)        518.100
  RCBO-30/232 MPE – RCBO – 2P – RCBO-30/232- 32A (30mA) (6kA)        518.100
  RCBO-30/240 MPE – RCBO – 2P – RCBO-30/240- 40A (30mA) (6kA)        562.100
  RCBO-30/263 MPE – RCBO – 2P – RCBO-30/263- 63A (30mA) (6kA)        795.300