MPE – Tủ điện nhựa

Giá online chỉ từ:

 

Giá Liên Hệ

mua hàng trên lazada

mua hàng trên lazada

  MPE – Tủ điện nhựa

  Lưu ý: Chiết khấu cụ thể vui lòng liên hệ để được báo giá chính xác

  Mã sản phẩm Tên sản phẩm  Giá list
  TS-4 MPE – Tủ điên – TS-4 (2-4 đường)            162.900
  TS-4/P MPE – Tủ điện (đế nhựa) TS-4/P (2-4 đường)            162.900
  TS-6 MPE – Tủ điên – TS-6 (5-6 đường)            216.000
  TS-6/P MPE – Tủ điện (đế nhựa) TS-6/P (5-6 đường)            216.000
  TS-10 MPE – Tủ điện – TS-10 (7-10 đường)            336.000
  TS-10/P MPE – Tủ điện (đế nhựa) TS-10/P (7-10  đường)            336.000
  TS-12 MPE – Tủ điện – TS-12 (10-12 đường)            346.500
  TS-14 MPE – Tủ điện – TS-14 (11-14 đường)            450.500
  TS-20 MPE – Tủ điện – TS-20 (15-20 đường)            680.400
  TS-24 MPE – Tủ điện – TS-24 (21-24 đường)            970.200
  TS-32 MPE – Tủ điện – TS-32 (25-32 đường)         1.192.000
  TS-40 MPE – Tủ điện – TS-40 (33-40 đường)         1.375.700
  TS-48 MPE – Tủ điện – TS-48 (41-48 đường)         2.574.000
  TS-60 MPE – Tủ điện – TS-60 (49-60 đường)         3.289.000
  TN-2 MPE – Tủ điện – TN-2 (1-2 đường)              60.500
  TN-4 MPE – Tủ điện – TN-4 (3-4 đường)              78.100
  WP -4 MPE – Tủ điện – WP -4 (2-4 đường)            750.800
  WP -6 MPE – Tủ điện – WP -6 (5-6 đường)            935.600
  WP -9 MPE – Tủ điện – WP -9 (7-9 đường)         1.150.400
  WP -12 MPE – Tủ điện – WP -12 (10-12 đường)         1.556.900
  WP -18 MPE – Tủ điện – WP -18 (13-18 đường)         2.106.700
  WP 24 MPE – Tủ điện – WP 24 (19-24 đường)         2.743.200
  WP -36 MPE – Tủ điện – WP -36 (25-36 đường)         3.768.800
  T4 MPE – Tủ điện – T4 (2-4 đường)            170.500
  T6 MPE – Tủ điện – T6 (5-6 đường)            226.600
  T10 MPE – Tủ điện – T10 (7-10  đường)            363.000
  T14 MPE – Tủ điện – T14 (11-14 đường)            471.900
  T20 MPE – Tủ điện – T20 (15-20 đường)            712.800
  T24 MPE – Tủ điện – T24 (21-24 đường)         1.016.400
  T32 MPE – Tủ điện – T32 (25-32 đường)         1.248.500
  T40 MPE – Tủ điện – T40 (33-40 đường)         1.441.000