Ống HDPE, ống điện, nẹp điện, ruột gà

Tiến Phát – Hộp nối chia ngã, hộp box vuông, lục giác

Giá Liên Hệ

Ống HDPE, ống điện, nẹp điện, ruột gà

Tiến Phát – Lò xo + Dây mồi

Giá Liên Hệ

Ống HDPE, ống điện, nẹp điện, ruột gà

Tiến Phát – Phụ kiện ống điện

Giá Liên Hệ

Ống HDPE, ống điện, nẹp điện, ruột gà

Tiến Phát – Phụ kiện nẹp vuông 2 phân

Giá Liên Hệ

Ống HDPE, ống điện, nẹp điện, ruột gà

Tiến Phát – Bán nguyệt – 1m2

Giá Liên Hệ

Ống HDPE, ống điện, nẹp điện, ruột gà

Tiến Phát – Nẹp vuông – 1m7

Giá Liên Hệ

Ống HDPE, ống điện, nẹp điện, ruột gà

Sino – Ống điện

Giá Liên Hệ

Ống HDPE, ống điện, nẹp điện, ruột gà

Sino – Ruột gà

Giá Liên Hệ

Ống HDPE, ống điện, nẹp điện, ruột gà

MPE – Ống điện

Giá Liên Hệ

Ống HDPE, ống điện, nẹp điện, ruột gà

Santo – Ống nhựa gân xoắn cam HDPE

Giá Liên Hệ