Panasonic – Wide Series- Ổ cắm

Giá online chỉ từ:

 

20,150

Panasonic – Wide Series- Ổ cắm
mua hàng trên lazada

mua hàng trên lazada

  Mã sản phẩm Tên sản phẩm Đơn giá Ghi chú
  WEV1081SW Panasonic – Wide – Ổ cắm đơn có màn che           24,490 Hộp 10 cái
  WEV1091SW Panasonic – Wide – Ổ cắm đơn thường           20,150 Hộp 10 cái
  WEV1181SW Panasonic – Wide – Ổ cắm đơn có màn che và dây nối đất           44,200 Hộp 10 cái
  WEV1582SW Panasonic – Wide – Ổ cắm đôi có màn che và dây nối đất           64,350 Hộp 10 cái
  WEG2501SW Panasonic – Wide – Ổ cắm anten TV           55,900 Hộp 10 cái
  WEG2364SW Panasonic – Wide – Ổ cắm điện thoại 4 cực           55,900 Hộp 10 cái
  WEG2488SW Panasonic – Wide – Ổ cắm mạng RJ45-CAT 5         121,550 Hộp 10 cái
  WEG24886SW Panasonic – Wide – Ổ cắm mạng RJ45-CAT 6         144,950 Hộp 10 cái
  Loại

  , , , , , , ,