Sanjin – Cáp điều khiển có lưới (Chống nhiễu)

Giá online chỉ từ:

 

Giá Liên Hệ

mua hàng trên lazada

mua hàng trên lazada

  BẢNG GIÁ DÂY CÁP ĐIỀU KHỂN SANJIN CÓ LƯỚI – CÁP ĐIỀU KHIỂN SANJIN CHỐNG NHIỄU

  Lưu ý: Chiết khấu cụ thể vui lòng liên hệ để được báo giá chính xác

  QUY CÁCH 0,5 MM GIÁ LOẠI 1 GIÁ LOẠI 2 QUY CÁCH 1,25 MM GIÁ LOẠI 1 GIÁ LOẠI 2
  2 Core x 0,5 mm2 9.800 đ/m 7.100 đ/m 2 Core x 1,25 mm2 17.600 đ/m 11.200 đ/m
  3 Core x 0,5 mm2 12.300 đ/m 8.500 đ/m 3 Core x 1,25 mm2 23.000 đ/m 15.000 đ/m
  4 Core x 0,5 mm2 15.300 đ/m 10.500 đ/m 4 Core x 1,25 mm2 29.400 đ/m 18.500 đ/m
  5 Core x 0,5 mm2 18.200 đ/m 12.200 đ/m 5 Core x 1,25 mm2 36.600 đ/m 21.900 đ/m
  6 Core x 0,5 mm2 20.200 đ/m 13.100 đ/m 6 Core x 1,25 mm2 41.600 đ/m 25.300 đ/m
  7 Core x 0,5 mm2 22.900 đ/m 14.500 đ/m 7 Core x 1,25 mm2 47.600 đ/m 28.700 đ/m
  8 Core x 0,5 mm2 25.700 đ/m 16.200 đ/m 8 Core x 1,25 mm2 53.800 đ/m 31.900 đ/m
  10 Core x 0,5 mm2 31.200 đ/m 19.200 đ/m 10 Core x 1,25 mm2 67.300 đ/m 39.200 đ/m
  12 Core x 0,5 mm2 36.700 đ/m 22.200 đ/m 12 Core x 1,25 mm2 77.600 đ/m 45.300 đ/m
  16 Core x 0,5 mm2 53,700 đ/m 30.700 đ/m 16 Core x 1,25 mm2 111.800 đ/m 60.200 đ/m
  20 Core x 0,5 mm2 70,700 đ/m 38.800 đ/m 20 Core x 1,25 mm2 141.400 đ/m 74.000 đ/m
  24 Core x 0,5 mm2 24 Core x 1,25 mm2 175.000 đ/m 89.800 đ/m
  30 Core x 0,5 mm2 83,400 đ/m 58.000 đ/m 30 Core x 1,25 mm2 208.400 đ/m 113.900 đ/m

   

  QUY CÁCH 0,75 MM GIÁ LOẠI 1 GIÁ LOẠI 2 QUY CÁCH 1,5 MM GIÁ LOẠI 1 GIÁ LOẠI 2
  2 Core x 0,75 mm2 12.300 đ/m 9.200 đ/m 2 Core x 1,5 mm2 23.500 đ/m 13.400 đ/m
  3 Core x 0,75 mm2 15.400 đ/m 11.200 đ/m 3 Core x 1.5 mm2 31.200 đ/m 16.400 đ/m
  4 Core x 0,75 mm2 19.400 đ/m 13.200 đ/m 4 Core x 1,5 mm2 39.100 đ/m 19.700 đ/m
  5 Core x 0,75 mm2 24.000 đ/m 15.600 đ/m 5 Core x 1,5 mm2 42.800 đ/m 24.200 đ/
  6 Core x 0,75 mm2 27.800 đ/m 17.600 đ/m 6 Core x 1,5 mm2 46.900 đ/m 29.100 đ/m
  7 Core x 0,75 mm2 32.300 đ/m 20.200 đ/m 7 Core x 1,5 mm2 53.300 đ/m 31.800 đ/m
  8 Core x 0,75 mm2 35.700 đ/m 22.000 đ/m 8 Core x 1,5 mm2 61.200 đ/m 37.100 đ/m
  10 Core x 0,75 mm2 42.700 đ/m 27.400 đ/m 10 Core x 1,5 mm2 79.800 đ/m 42.700 đ/m
  12 Core x 0,75 mm2 49.000 đ/m 31.100 đ/m 12 Core x 1,5 mm2 87.500 đ/m 53.000 đ/m
  16 Core x 0,75 mm2 65.000 đ/m 48.900 đ/m 16 Core x 1,5 mm2 114.200 đ/m 63.600 đ/m
  20 Core x 0,75 mm2 79.100 đ/m 58.800 đ/m 20 Core x 1,5 mm2 143.600 đ/m 86.900 đ/m
  24 Core x 0,75 mm2 98.400 đ/m 62.200 đ/m 30 Core x 1,5 mm2 209.400 đ/m 127.700 đ/m
  30 Core x 0,75 mm2 125.400 đ/m 78.900 đ/m

   

  QUY CÁCH 2,5 MM GIÁ LOẠI 1 GIÁ LOẠI 2 QUY CÁCH 2,5 MM GIÁ LOẠI 1 GIÁ LOẠI 2
  2 Core x 2,5 mm2 32.500 đ/m 17.900 đ/m 6 Core x 2,5 mm2 93.900 đ/m 48.000 đ/m
  3 Core x 2,5 mm2 44.500 đ/m 25.000 đ/m 7 Core x 2,5 mm2 100.100 đ/m 56.700 đ/m
  4 Core x 2,5 mm2 59.400 đ/m 30.600 đ/m
  5 Core x 2,5 mm2 76.800 đ/m 38.100 đ/m 12 Core x 2,5 mm2 150.700 đ/m 85.200 đ/m