Sanjin – Dây cáp điều khiển không lưới

Giá online chỉ từ:

 

Giá Liên Hệ

mua hàng trên lazada

mua hàng trên lazada

  BẢNG GIÁ DÂY CÁP ĐIỀU KHỂN SANJIN KHÔNG LƯỚI

  Lưu ý: Chiết khấu cụ thể vui lòng liên hệ để được báo giá chính xác

  QUY CÁCH 0,5 MM GIÁ LOẠI 1 GIÁ LOẠI 2 QUY CÁCH 1,25 MM GIÁ LOẠI 1 GIÁ LOẠI 2
  2 Core x 0,5 mm2 6.300 đ/m 4.900 đ/m 2 Core x 1,25 mm2 13.800 đ/m 9.000 đ/m
  3 Core x 0,5 mm2 8.600 đ/m 6.100 đ/m 3 Core x 1,25 mm2 18.700 đ/m 12.600 đ/m
  4 Core x 0,5 mm2 11.000 đ/m 8.100 đ/m 4 Core x 1,25 mm2 24.100 đ/m 15.300 đ/m
  5 Core x 0,5 mm2 13.700 đ/m 9800 đ/m 5 Core x 1,25 mm2 30.000 đ/m 18.900 đ/m
  6 Core x 0,5 mm2 16.100 đ/m 10.800 đ/m 6 Core x 1,25 mm2 35.400 đ/m 21.900 đ/m
  7 Core x 0,5 mm2 18.700 đ/m 12.400 đ/m 7 Core x 1,25 mm2 41.200 đ/m 25.000 đ/m
  8 Core x 0,5 mm2 20.400 đ/m 13.600 đ/m 8 Core x 1,25 mm2 47.000 đ/m 27.900 đ/m
  10 Core x 0,5 mm2 25.500 đ/m 16.200 đ/m 10 Core x 1,25 mm2 58.100 đ/m 35.700 đ/m
  12 Core x 0,5 mm2 30.200 đ/m 19.000 đ/m 12 Core x 1,25 mm2 69.100 đ/m 41.100 đ/m
  16 Core x 0,5 mm2 41.000 đ/m 25.200 đ/m 16 Core x 1,25 mm2 91.900 đ/m 52.400 đ/m
  20 Core x 0,5 mm2 49.100 đ/m 29.900 đ/m 20 Core x 1,25 mm2 113.700 đ/m 66.000 đ/m
  24 Core x 0,5 mm2 24 Core x 1,25 mm2 137.900 đ/m 81.700 đ/m
  30 Core x 0,5 mm2 81.400 đ/m 51.400 đ/m 30 Core x 1,25 mm2 170.200 đ/m 100.000 đ/m

   

  QUY CÁCH 0,75 MM GIÁ LOẠI 1 GIÁ LOẠI 2 QUY CÁCH 1,5 MM GIÁ LOẠI 1 GIÁ LOẠI 2
  2 Core x 0,75 mm2 9.000 đ/m 6.900 đ/m 2 Core x 1,5 mm2 15.900 đ/m 9.800 đ/m
  3 Core x 0,75 mm2 12.100 đ/m 9.100 đ/m 3 Core x 1,5 mm2 24.200 đ/m 14.700 đ/m
  4 Core x 0,75 mm2 15.900 đ/m 11.000 đ/m 4 Core x 1,5 mm2 29.900 đ/m 18.500 đ/m
  5 Core x 0,75 mm2 19.900 đ/m 12.700 đ/m 5 Core x 1,5 mm2 36.100 đ/m 22.400 đ/m
  6 Core x 0,75 mm2 23.300 đ/m 15.300 đ/m 6 Core x 1,5 mm2 42.900 đ/m 26.100 đ/m
  7 Core x 0,75 mm2 26.800 đ/m 17.000 đ/m 7 Core x 1,5 mm2 51.900 đ/m 29.100 đ/m
  8 Core x 0,75 mm2 29.500 đ/m 18.900 đ/m 8 Core x 1,5 mm2 56.800 đ/m 35.500 đ/m
  10 Core x 0,75 mm2 36.700 đ/m 23.800 đ/m 10 Core x 1,5 mm2 76.000 đ/m 42.100 đ/m
  12 Core x 0,75 mm2 44.000 đ/m 27.400 đ/m 12 Core x 1,5 mm2 84.100 đ/m 50.200 đ/m
  16 Core x 0,75 mm2 60.200 đ/m 36.400 đ/m 16 Core x 1,5 mm2 110.600 đ/m 63.000 đ/m
  20 Core x 0,75 mm2 72.000 đ/m 43.700 đ/m 20 Core x 1,5 mm2 141.000 đ/m 83.900 đ/m
  24 Core x 0,75 mm2 88.200 đ/m 51.700 đ/m 24 Core x 1,5 mm2 179.600 đ/m 107.200 đ/m
  30 Core x 0,75 mm2 116.700 đ/m 62.700 đ/m 30 Core x 1,5 mm2 206.200 đ/m 121.400 đ/m

   

  QUY CÁCH 2,5 MM GIÁ LOẠI 1 GIÁ LOẠI 2 QUY CÁCH 2,5 MM GIÁ LOẠI 1 GIÁ LOẠI 2
  2 Core x 2,5 mm2 29.000 đ/m 14.100 đ/m 6 Core x 2,5 mm2 78.900 đ/m 41.100 đ/m
  3 Core x 2,5 mm2 38.000 đ/m 21.400 đ/m 7 Core x 2,5 mm2 87.000 đ/m 46.500 đ/m
  4 Core x 2,5 mm2 49.400 đ/m 28.700 đ/m 10 Core x 2,5 mm2 127.200 đ/m 70.200 đ/m
  5 Core x 2,5 mm2 64.700 đ/m 35.800 đ/m 12 Core x 2,5 mm2 148.500 đ/m 82.700 đ/m