Santo – Ống nhựa gân xoắn cam HDPE

Giá online chỉ từ:

 

Giá Liên Hệ

mua hàng trên lazada

mua hàng trên lazada

  thiết bị điện phúc khang - phuckhangtech

  Số TT Loại ống Đường kính ngoài (mm) Đường kính trong (mm) Chiều dài ống (mét) Đơn giá (VNĐ/mét)
  1 Ống nhựa xoắn HDPE SANTO – ELP Ø 32/25 32 ± 2,0 25 ± 2,0 50 ÷ 500 12.800
  2 Ống nhựa xoắn HDPE SANTO – ELP Ø 40/30 40 ± 2,0 30 ± 2,0 50 ÷ 500 14.900
  3 Ống nhựa xoắn HDPE SANTO – ELP Ø 50/40 50 ± 2,0 40 ± 2,0 50 ÷ 200 21.400
  4 Ống nhựa xoắn HDPE SANTO – ELP Ø 65/50 65 ± 2,5 50 ± 2,5 50 ÷ 100 29.300
  5 Ống nhựa xoắn HDPE SANTO – ELP Ø 85/65 85 ± 3,0 65 ± 3,0 50 ÷ 100 42.500
  6 Ống nhựa xoắn HDPE SANTO – ELP Ø 105/80 105 ± 3,0 80 ± 3,0 50 ÷ 100 55.300
  7 Ống nhựa xoắn HDPE SANTO – ELP Ø 110/90 110 ± 3,5 90 ± 3,5 50 ÷ 100 63.600
  8 Ống nhựa xoắn HDPE SANTO – ELP Ø 130/100 130 ± 4,0 100 ± 4,0 50 ÷ 100 78.100
  9 Ống nhựa xoắn HDPE SANTO – ELP Ø 160/125 160 ± 4,0 125 ± 4,0 50 ÷ 100 121.400
  10 Ống nhựa xoắn HDPE SANTO – ELP Ø 195/150 195 ± 4,0 150 ± 4,0 50 ÷ 100 165.800
  11 Ống nhựa xoắn HDPE SANTO – ELP Ø 230/175 230 ± 4,0 175 ± 4,0 50 ÷ 100 247.200
  12 Ống nhựa xoắn HDPE SANTO – ELP Ø 260/200 260 ± 4,0 200 ± 4,0 50 ÷ 100 295.500