Sino – Cầu dao tự động – MCB PS45N- Dòng cắt 4,5kA

Giá online chỉ từ:

 

Giá Liên Hệ

mua hàng trên lazada

mua hàng trên lazada

Danh mục: , Từ khóa: ,

  Sino – Cầu dao tự động – MCB PS45N – Dòng cắt 4,5kA

  Vui lòng liên hệ để có chiết khấu tốt nhất – Cam kết giá tốt nhất thị trường.

  Mã sản phẩm Tên sản phẩm  Giá list
  PS45N/C1006 Sino – Cầu dao tự động – MCB 1P – 6A, 4.5kA             48.000
  PS45N/C1010 Sino – Cầu dao tự động – MCB 1P – 10A, 4.5kA             48.000
  PS45N/C1016 Sino – Cầu dao tự động – MCB 1P – 16A, 4.5kA             48.000
  PS45N/C1020 Sino – Cầu dao tự động – MCB 1P – 20A, 4.5kA             48.000
  PS45N/C1025 Sino – Cầu dao tự động – MCB 1P – 25A, 4.5kA             48.000
  PS45N/C1032 Sino – Cầu dao tự động – MCB 1P – 32A, 4.5kA             48.000
  PS45N/C1040 Sino – Cầu dao tự động – MCB 1P – 40A, 4.5kA             48.000
  PS45N/C1050 Sino – Cầu dao tự động – MCB 1P – 50A, 4.5kA             65.000
  PS45N/C1063 Sino – Cầu dao tự động – MCB 1P – 63A, 4.5kA             65.000
  PS45N/C2006 Sino – Cầu dao tự động – MCB 2P – 6A, 4.5kA          105.600
  PS45N/C2010 Sino – Cầu dao tự động – MCB 2P – 10A, 4.5kA          105.600
  PS45N/C2016 Sino – Cầu dao tự động – MCB 2P – 16A, 4.5kA          105.600
  PS45N/C2020 Sino – Cầu dao tự động – MCB 2P – 20A, 4.5kA          105.600
  PS45N/C2025 Sino – Cầu dao tự động – MCB 2P – 25A, 4.5kA          105.600
  PS45N/C2032 Sino – Cầu dao tự động – MCB 2P – 32A, 4.5kA          105.600
  PS45N/C2040 Sino – Cầu dao tự động – MCB 2P – 40A, 4.5kA          105.600
  PS45N/C2050 Sino – Cầu dao tự động – MCB 2P – 50A, 4.5kA          143.000
  PS45N/C2063 Sino – Cầu dao tự động – MCB 2P – 63A, 4.5kA          143.000
  PS45N/C3006 Sino – Cầu dao tự động – MCB 3P – 6A, 4.5kA          165.600
  PS45N/C3010 Sino – Cầu dao tự động – MCB 3P – 10A, 4.5kA          165.600
  PS45N/C3016 Sino – Cầu dao tự động – MCB 3P – 16A, 4.5kA          165.600
  PS45N/C3020 Sino – Cầu dao tự động – MCB 3P – 20A, 4.5kA          165.600
  PS45N/C3025 Sino – Cầu dao tự động – MCB 3P – 25A, 4.5kA          165.600
  PS45N/C3032 Sino – Cầu dao tự động – MCB 3P – 32A, 4.5kA          165.600
  PS45N/C3040 Sino – Cầu dao tự động – MCB 3P – 40A, 4.5kA          165.600
  PS45N/C3050 Sino – Cầu dao tự động – MCB 3P – 50A, 4.5kA          224.300
  PS45N/C3063 Sino – Cầu dao tự động – MCB 3P – 63A, 4.5kA          224.300