Sino – Series S18 – Mặt che thiết bị

Giá online chỉ từ:

 

8,250

Sino – Series S18 – Mặt che thiết bị
mua hàng trên lazada

mua hàng trên lazada

  Mã sản phẩm Tên sản phẩm Đơn giá Ghi chú
  S181/X Sino – Series S18 – Mặt 1 lổ              8,750 Hộp  30 cái
  S182/X Sino – Series S18 – Mặt 2 lổ              8,750 Hộp  30 cái
  S183/X Sino – Series S18 – Mặt 3 lổ              8,750 Hộp  30 cái
  S184/X Sino – Series S18 – Mặt 4 lổ           11,060 Hộp  30 cái
  S185/X Sino – Series S18 – Mặt 5 lổ           11,200 Hộp  30 cái
  S186/X Sino – Series S18 – Mặt 6 lổ           11,200 Hộp  30 cái
  S180 Sino – Series S18 – Mặt che trơn              8,750 Hộp  30 cái
  S18121/M Sino – Series S18 – Mặt nhựa chứa 1 MCB kiểu M              8,750 Hộp  30 cái
  S18122/M Sino – Series S18 – Mặt nhựa chứa 2 MCB kiểu M              8,750 Hộp  30 cái
  S18121/HB Sino – Series S18 – Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu B              8,750 Hộp  20 cái
  S18121/AB Sino – Series S18 – Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu A&B              8,750 Hộp  20 cái
  Loại

  , , , , , , , , , ,