Tiến Phát – Hộp nối chia ngã, hộp box vuông, lục giác

Giá online chỉ từ:

 

Giá Liên Hệ

mua hàng trên lazada

mua hàng trên lazada

  Tiến Phát – Hộp nối chia ngã, hộp box vuông, lục giác

  Vui lòng liên hệ để có chiết khấu tốt nhất – Cam kết giá tốt nhất thị trường.

  Mã sản phẩm Tên sản phẩm  Giá list
  H16/1 Tiến Phát – Hộp tròn 1 đường – Hộp 1 – 16 – H16/1               5.000
  H20/1 Tiến Phát – Hộp tròn 1 đường – Hộp 1 – 20 – H20/1               5.800
  H25/1 Tiến Phát – Hộp tròn 1 đường – Hộp 1 – 25 – H25/1               6.200
  H32/1 Tiến Phát – Hộp tròn 1 đường – Hộp 1 – 32 – H32/1               7.900
  H16/2T Tiến Phát – Hộp tròn 2 đường thẳng – Hộp 2 – 16T – H16/2T               5.000
  H20/2T Tiến Phát – Hộp tròn 2 đường thẳng – Hộp 2 – 20T – H20/2T               5.800
  H25/2T Tiến Phát – Hộp tròn 2 đường thẳng – Hộp 2 – 25T – H25/2T               6.200
  H32/2T Tiến Phát – Hộp tròn 2 đường thẳng – Hộp 2 – 32T – H32/2T               7.900
  H16/2G Tiến Phát – Hộp tròn 2 đường góc – Hộp 2 – 16G – H16/2G               5.000
  H20/2G Tiến Phát – Hộp tròn 2 đường góc – Hộp 2 – 20G – H20/2G               5.800
  H25/2G Tiến Phát – Hộp tròn 2 đường góc – Hộp 2 – 25G – H25/2G               6.200
  H32/2G Tiến Phát – Hộp tròn 2 đường góc – Hộp 2 – 32G – H32/2G               7.900
  H16/3 Tiến Phát – Hộp tròn 3 đường  – Hộp 3 – 16 – H16/3               5.000
  H20/3 Tiến Phát – Hộp tròn 3 đường  – Hộp 3 – 20 – H20/3               5.800
  H25/3 Tiến Phát – Hộp tròn 3 đường  – Hộp 3 – 25 – H25/3               6.200
  H32/3 Tiến Phát – Hộp tròn 3 đường  – Hộp 3 – 32 – H32/3               7.900
  H16/4 Tiến Phát – Hộp tròn 4 đường  – Hộp 4 – 16 – H16/4               5.400
  H20/4 Tiến Phát – Hộp tròn 4 đường  – Hộp 4 – 16 – H20/4               6.200
  H25/4 Tiến Phát – Hộp tròn 4 đường  – Hộp 4 – 16 – H25/4               6.800
  H32/4 Tiến Phát – Hộp tròn 4 đường  – Hộp 4 – 16 – H32/4               8.500
  H8 Tiến Phát – Hộp vuông – Hộp vuông 8×8 – H8               7.700
  H10A Tiến Phát – Hộp vuông – Hộp vuông 10×10 – H10A             10.600
  H12A Tiến Phát – Hộp vuông – Hộp vuông 12×12 – H12A             15.500
  H15A Tiến Phát – Hộp vuông – Hộp vuông 15×15 – H15A             23.000
  H20A Tiến Phát – Hộp vuông – Hộp vuông 20×20 (CAO) – H20A             45.000
  H20B Tiến Phát – Hộp vuông – Hộp vuông 20×20 (THẤP) – H20B             33.000
  LGT Tiến Phát – Hộp lục giác – Lục giác thường – LGT               7.200