Tiến Phát – Phụ kiện ống điện

Giá online chỉ từ:

 

Giá Liên Hệ

mua hàng trên lazada

mua hàng trên lazada

  Tiến Phát – Phụ kiện ống điện

  Vui lòng liên hệ để có chiết khấu tốt nhất – Cam kết giá tốt nhất thị trường.

  Mã sản phẩm Tên sản phẩm  Giá list
  N16 Tiến Phát – Nối trơn – Nối 16 – N16                  600
  N20 Tiến Phát – Nối trơn – Nối 20 – N20                  900
  N25 Tiến Phát – Nối trơn – Nối 25 – N25               1.500
  N32 Tiến Phát – Nối trơn – Nối 32 – N32               2.500
  NR16 Tiến Phát – Nối răng – Nối 16 – NR16               1.200
  NR20 Tiến Phát – Nối răng – Nối 20 – NR20               1.500
  NR25 Tiến Phát – Nối răng – Nối 25 – NR25               1.900
  NR32 Tiến Phát – Nối răng – Nối 32 – NR32               3.100
  C16 Tiến Phát – Co không nắp – Co 16 – C16               1.000
  C20 Tiến Phát – Co không nắp – Co 20 – C20               1.600
  C25 Tiến Phát – Co không nắp – Co 25 – C25               2.400
  C32 Tiến Phát – Co không nắp – Co 32 – C32               3.900
  CN16 Tiến Phát – Co có nắp – Co nắp 16 – CN16               2.700
  CN20 Tiến Phát – Co có nắp – Co nắp 20 – CN20               3.500
  CN25 Tiến Phát – Co có nắp – Co nắp 25 – CN25               4.600
  K16 Tiến Phát – Kẹp đỡ ống – Kẹp 16 – K16                  500
  K20 Tiến Phát – Kẹp đỡ ống – Kẹp 20 – K20                  800
  K25 Tiến Phát – Kẹp đỡ ống – Kẹp 25 – K25               1.350
  K32 Tiến Phát – Kẹp đỡ ống – Kẹp 32 – K32               2.000
  KO20 Tiến Phát – Kẹp đỡ ống  – Kẹp omega 20 – KO20                  900
  KO25 Tiến Phát – Kẹp đỡ ống – Kẹp omega 25 – KO25               1.360
  T16 Tiến Phát – Tee không nắp – Tee 16 – T16               1.350
  T20 Tiến Phát – Tee không nắp – Tee 20 – T20               2.700
  T25 Tiến Phát – Tee không nắp – Tee 25 – T25               3.500
  T32 Tiến Phát – Tee không nắp – Tee 32 – T32               5.000
  TN16 Tiến Phát – Tee có nắp – Tee nắp 16 – TN16               3.500
  TN20 Tiến Phát – Tee có nắp – Tee nắp 20 – TN20               3.800
  TN25 Tiến Phát – Tee có nắp – Tee nắp 25 – TN25               5.000